Lò cán thép

Ngày đăng: 03-11-2023

 

Giải pháp tổng thể vật liệu chịu lửa của Novaref dùng cho lò cán thép được thiết kế, tối ưu hóa thành phần, chủng loại để sử dụng phù hợp cho từng khu vực trong lò cán, với điều kiện thi công, sửa chữa bảo trì thuận lợi nhất. Sản phẩm gồm các loại bê tông đầm rung (Novacast) và bê tông dẻo (Novaplast) có thể thi công được cả bằng đầm rung và đầm vồ để thuận lợi cho các điều kiện thi công khác nhau.

  • Novaplast-60: Dùng cho lớp làm việc của tường và trần lò ở vùng gia nhiệt; 
  • Novacast-60LC/65LC: Dùng cho lớp mặt của dầm đáy của lò đáy bước (WHF), sửa chữa trần và tường lò vùng gia nhiệt, cũng như đúc các viên gạch neo cho tường và trần lò;
  • Novacast-45LC, Novacast-50MC, Novaplast-45 và Novacast-MW14: Dùng cho tường và trần lò ở vùng không gia nhiệt, cũng như các vị trí khác trong lò cán;

  • Novacast-LW12, Novacast-LW10 sử dụng cho lớp cách nhiệt của trần lò, đáy lò và các ống gió nóng;
  • Novablock-90C là sản phẩm đúc sẵn, được chế tạo từ nguyên liệu corundum chứa Cr2O3 và nung thiêu kết ở nhiệt độ cao. Sản phẩm này có độ bền nén siêu cao đến 300MPa và độ chịu mài mòn đặc biệt cao, dùng làm các viên đường trượt trong các lò cán kiểu đẩy phôi.