Ồng gió nóng hệ thu hồi nhiệt

Ngày đăng: 05-12-2023

 

Với xu hướng tiết kiệm năng lượng trong sản xuất, ngày càng nhiều nhà máy xi măng đầu tư hệ thống thu hồi nhiệt từ làm nguội clinker để phát điện. Lớp vật liệu chịu lửa cho ống gió nóng được thiết kế mỏng nên vừa phải có độ chịu mài mòn cao từ bụi clinker đồng thời có tính cách nhiệt để giảm tổn thất nhiệt. Vât liệu sử dụng phù hợp là vữa chịu mài mòn chịu nhiệt Novaflex-100H, Novaflex-1200H thi công đắp hoặc phun vào lớp lưới mu rùa (hexmesh) hàn vào mặt ống gió nóng, hoặc Novacast-60AZ, Novagun-60AZ thi công đổ hoặc phun vào các vị trí có đọ dày đủ lớn theo thiết kế.