Buồng khói

Ngày đăng: 05-12-2023

 
 

 

Là vị trí chuyển tiếp tháp trao đổi nhiệt và lò nung - nơi đưa nguyên liệu từ hệ thống tĩnh sang hệ thống động, đồng thời dẫn khí thải từ lò nung. Nhiệt độ cao hơn ở khu vực này làm cho phản ứng xâm thực chất kiềm bay bốc và tích tụ vào lớp vật liệu chịu lửa trở nên khốc liệt hơn.  Do đó vật liệu chịu lửa yêu cầu có tính bền kiềm, chống bám dính cao hơn. Các sản phẩm phù hợp là Novacast-50ARS, Novacast-50ARZ.