Kilnhood, ống gió ba

Ngày đăng: 05-12-2023

Kilnhood, ống gió ba: Là buồng chuyển tiếp clinker từ lò nung xuống ghi làm nguội, đồng thời lấy gió từ ghi làm nguội vào lò quay và lên ống gió gió ba. Lớp vật liệu chiu lửa vừa chịu tác động mài mòn từ bụi clinker, sốc nhiệt từ các luồng gió nóng và chịu xâm thực của chất kiềm bay bốc. Các sản phẩm phù hợp: Novacast-60LC, Novacast-SiC15, Novacast-60AZ. Các sản phẩm cho giải pháp thi công phun bao gồm: Novagun-60LC, Novagun-SiC15, Novagun-60AZ.