Lò xi măng

Bê tông chịu lửa (BTCL) dùng trong lò xi măng là sản phẩm truyền thống của Novaref, được sản xuất cho các nhà máy xi măng sử dụng từ khi công ty đi vào hoạt động và liên tục được hoàn thiện tốt hơn dựa trên nhưng phân tích, đánh giá thực tế tại các nhà máy xi măng ở Việt Nam. Việc lựa chọn nguyên liệu và thiết kế thành phần cho từng sản phẩm đảm bảo phù hợp tối đa với các điều kiện làm việc khác nhau tại các vùng khác nhau ở trong lò xi măng, cũng như với các đặc thù của vùng nguyên liệu, loại nhiên liệu dung trong sản xuất xi măng của các nhà máy.