Ghi làm nguội

Ngày đăng: 05-12-2023

 

 

Là công đoạn clinker được vận chuyển làm nguội và chuyển tới máy cán. Ở khu vực này, các vị trí khác nhau chịu các tác động rất khác nhau từ môi trường làm việc. Trong khi chân ghi và vùng "móng ngựa" chịu va đập, mài mòn cao từ clinker thì tường và trần ghi chịu tác động của hơi kiềm và bụi clinker. Các sản phẩm phù hợp: Novacast-80AZ, Novacast-60AZ dùng cho cho chân ghi; Novacast-40AR, Novacast-50AR, Novacast-80MCH dùng cho tường trên và trần ghi làm nguội. Các sản phẩm cho giải pháp thi công phun bao gồm: Novagun-40AR, Novagun-50AR.