Lò luyện than cốc

Ngày đăng: 01-12-2023

Bộ phận cần được sửa chữa, bảo trì và thay thế định kỳ trong lò cốc là các cửa lò cốc. Với chu kỳ đóng-mở thường xuyên liên tục để ra cốc, yêu cầu vật liệu chịu lửa của lò cốc phải có độ bền sốc nhiệt cao, đồng thời chống chịu tốt với môi trường khí CO cao trong lò luyện cốc. Để đáp ứng yêu cầu này, Novaref có các dòng sản phẩm phù hợp cho các kiểu thiết kế của cửa lò cốc, hiện đang sử dụng ổn định tại các lò cốc lớn nhất ở Việt Nam:

  • Sản phẩm viên đúc sẵn cửa lò cốc Novabloc-45COR với thành phần khoáng mullite-cordierite với lớp men phủ chống xâm thực khí CO - sử dụng sửa chữa thay định kỳ cho lò cốc kiểu thu hồi thứ phẩm cốc hóa (By-product Recovery).
  • Sản phẩm bê tông chịu lửa đúc tại chỗ Novacast-60MUL, Novacast-45MUL dùng cho thi công mới cũng như sửa chữa cửa lò cốc kiểu thu hồi nhiệt (Heat Recovery).

  • Ngoài ra các sản phẩm khác như viên cửa gió đỉnh lò cốc Novabloc-45COR, các hỗn hợp Novasil có thành phần tương thích với gạch Silica, dùng phun vá sửa chữa, bảo dưỡng thể gạch bên trong lò cốc.