Lò nấu luyện nhôm.

Ngày đăng: 12-12-2023

Nhôm kim loại nóng chảy xâm thực vào các mao mạch của lớp vật liệu chịu lửa tiếp xúc, ô-xy hóa và corundum tạo ra gây trương nở làm phá vở từng lớp vật liệu chịu lửa. Novaref đã nghiên cứu và sản xuất dải sản phẩm bê tông chịu lửa mật độ cấu trúc cao, có tính chất “không thẩm thấu”, chứa loại nguyên liệu đặc biệt cho phép ngăn cản sự xâm thực nhôm kim loại vào vật liệu chịu lửa, đồng thời có độ bên cơ, bền xỉ và bền sốc nhiệt cao phù hợp với chế độ làm việc của lò nấu nhôm. 

 

Novaref cung cấp đồng bộ dải sản phẩm bê tông chịu lửa dùng cho lò nấu luyện nhôm, bao gồm: Viên đúc sẵn Novabloc-A80 kết hợp Novacast-A80LC đổ tại chỗ dùng cho bể nấu luyện; Novacast-A60LC, Novaplast-60 cho trần lò, tường trên, dầm và cửa lò; Novabloc-90Cr Novabloc-60A cho vòi đốt. Các loại bê tông cách nhiệt Novacast-LW13, vật liệu bông gốm, tấm canxi-silicat được thiết kế để lắp đặt đồng bộ.