Các sản phẩm BTCL đúc sẵn

Neo-gomPrecasted-2Từ khi các chủng loại BTCL ít XM (LC), siêu ít XM (ULC) và không chứa XM (NC) được ứng dụng rộng rãi, trong các lò công nghiệp ngày càng sử dụng nhiều cấu kiện dị hình đúc sẵn với kích thước phi tiêu chuẩn. So với gạch chịu lửa nung thì sản phẩm này dễ sản xuất hơn nhiều, độ bền cơ cao hơn, và so với BTCL đổ tại chỗ thì chất lượng sản phẩm đúc sẵn thường cao hơn do được tạo hình trong điều kiện thuận lợi nhất.

Sản phẩm BTCL đúc sẵn của Novaref chế tạo từ dải sản phẩm Novacast-LCNovacast-ULC, với thành phần khác nhau tùy theo điều kiện sử dụng. Sản phẩm có thể được qua nung sơ bộ, qua sấy hoặc không qua sấy. Chúng tôi có giải pháp kỹ thuật đặc biệt để cho ra những sản phẩm không qua sấy mà vẫn đảm bảo không bị rạn nứt, nổ khi lò gia nhiệt, kể cả những sản phẩm kích thước lớn.

Chi tiết về sản phẩm, xin nhấp vào “Yêu cầu gửi Yêu cầu gửi Catalog”.

FaLang translation system by Faboba